Antologier 2020 -

"Bortom grinden"

Miramir förlag / Whip Media 2021

 

30 noveller, 6 illustrationer och 22 dikter på temat mystik, alla inspirerade av bokens omslagsbild.

Danskt band, 406 sidor

"Brev till framtiden"

 
Författarcentrum Syd med stöd från Svenska Akademien
Ekström&Garay förlag 2021
 
21 författares personliga reflektioner i brevform under Coronapandemin.
En litterär men också akut dokumentation av en företeelse som skiftat vår verklighet.
 
 
"På en stubbe i skogen" och "Grått"

"What´s your story?"

 
Panda Stories förlag AB 2020
 
"Berättelser som går rakt in i så väl hjärtat som själen. Dramatiska berättelser blandat med hjärtskärande, andliga, tillika eftertänksamma, som vandrar mellan olika genrer."