Övriga publicerade noveller

Här finns övriga publicerade noveller

 

Åkesson - en tidning om vin, nr 3 2000
Tidskriften Medikament, nr 1 2003
Allas Veckotidning, nr 11 2005
Tidskriften Mitrania, nr 2 2005
Liv i Sverige, nr 4 2007
Östgötacorrespondenten, 8 dec 2007
Miljömagasinet, nr 14 2009
Fria Tidningen, nr 95-96, 24 dec 2010
www.morkersdottir.wordpress.com feb 2011
Ica-kurirens hemsida, okt 2012
Hemmets Journal, nr 27 2013
Hjemmet, nr 26 2014
Allas veckotidning nr 8, 2016
Kvällsstunden dec 2021